Mediateca

Comisión non permanente de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres
17/03/2023 10:32 , Duración:  2h. 51m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Comisión non permanente de estudo para a Igualdade e para os dere
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
17/03/2023 10:29 , Duración:  3h. 10m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambient
Comsiión 5ª
16/03/2023 10:32 , Duración:  3h. 29m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Comisión 5ª Sanidade, Política Social e Emprego
Comisión 6ª
15/03/2023 10:32 , Duración:  3h. 48m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Comisión 6ª Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
Comisión 8ª
14/03/2023 10:30 , Duración:  2h. 50m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.
Comisión CRTVG
13/03/2023 10:32 , Duración:  1h. 33m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Comisión para o Control da CRTVG.
Comisión 7ª
10/03/2023 10:33 , Duración:  2h. 42m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Comisión 7ª Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes.
Comisión 4ª
10/03/2023 10:31 , Duración:  2h. 49m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Comisión 4ª Educación e Cultura
Comsión 5ª
09/03/2023 10:33 , Duración:  4h. 44m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Comisión 5ª Sanidade, Política Social e Emprego
Pleno do Parlamento
08/03/2023 10:03 , Duración:  7h. 3m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Pleno
Pleno do Parlamento
07/03/2023 10:01 , Duración:  7h. 9m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Pleno
Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas
06/03/2023 10:34 , Duración:  2h. 33m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Comisión Para a Relación co Consello de Contas.
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
03/03/2023 10:29 , Duración:  2h. 54m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambient
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
02/03/2023 10:35 , Duración:  1h. 45m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Comisión 3ª Economía, Facenda e Orzamentos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
02/03/2023 10:31 , Duración:  2h. 53m.
Lexislatura:  11ª Lexislatura
Órgano:  Comisión 1ª Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Int
(6 páginas)Canles

link_to_download_wait
link_to_download_ajax